Första båtlyftet hösten 2018

Höstens första båtlyft anordnas onsdagen den 26 september med start kl 14:00.
Pris per båt är 60€, om minst tre båtar lyftes.
Om du vill delta, meddela ditt intresse till Börje Harju, tel 0400-260355.