Andra båtlyftet hösten 2018

Höstens andra båtlyft anordnas torsdagen den 11 oktober med start kl. 15:00.
Pris per båt är 60 €.