Räddningskurs

Bland föreningens finska artiklar finns uppgifter om en räddningskurs (se länk),
anordnad av MPK.