Första båtlyftet våren 2019

Vårens första båtlyft anordnas måndagen den 6 maj med start kl 12:00.
Pris per båt är 70€, om minst tre båtar lyftes.