Obs! Tiden för fjärde båtlyftet ändrat

Tisdagen den 11 juni kommer kranbilen till sundet kl 18:00 i stället för 15:00, som tidigare angivits.