Vårens första båtlyft 2020

Vårens första båtlyft anordnas tisdagen den 12 maj med start kl 15:00.
Pris per båt är 60€, om minst tre båtar lyftes.