Medlems- och övriga avgifter 2018

Anslutningsavgift 35.00 €
Medlemsavgift 30.00 €
Skrovbesiktning av båt 20.00 €
Besiktning av båtutrustning 20.00 €
Hyra för båtskjulet Från fall till fall
Båtplatsavgift 110.00 €