Övriga funktionärer

Medlemsregister
Hamnmästare
Vice hamnmästare
Eero Salonen
Tiina Salonen
0400 826 335
040 835 2689
Tävlingskommitten Jan-Erik Alho (ordf)
Eino Lahti
Markku Rappe
Börje S-E Sjöberg
050 564 7754
0500 292 472
050 550 8226
0400 994 292
Materialförvaltare Bjarne Sjöberg 050 585 2347
Majamästare Bjarne Sjöberg 050 585 2347
Besiktningschef
Besiktningsmän
Kimmo Puutio
Jan Gäddnäs
Tom Mäkelä
0400 767 240
050 581 2929
?
Webbansvarig Börje Harju 0400 260 355
Verksamhetsgranskare Rainer Ahonen
Matti Lintala