Händer 2017

29.03 kl 18:00 Vårmöte
1.5 Flagghissning
1.5 – 30.6 Besiktning av båtar
8 – 12.5 Sjösättning I *)
29 – 2.6 Sjösättning II *)
29.7 Talko på Rönnskär
18 – 22.9 Båtlyft I *)
2 – 6.10 Båtlyft II *)
15.10 Flagghalning
15.10 – 15.12 Höstmöte *)
*) Tidpunkten preciseras på sällskapets webbplats