Vasa Arbetares Segelsällskap – Vaasan Työväen Purjehdusseura r.f. fick sin början 1912 på dåvarande Folkets hus, Berggatan 11.  Boskär i Vasa skärgård var centralt med i verksamheten i början. Den 25 januari 1914 beslöts på ett allmänt möte att bilda ett segelsällskap och en interimsstyrelse valdes. Svenska och finska språken skulle vara jämnställda. Faktor B. Blomqvist valdes till sällskapets första kommodor.

Sällskapet fick vänta på en egen paviljong ända till 1948 då man av köpman Lars Hartman på förmånliga villkor fick köpa tvenne magasin vid Brändö sund. Det ena magasinet ändrades till paviljong och det andra användes till båthus.