Talko på Rönnskär 30.7.2022

Traditionella höslagningstalko på Rönnskär lördagen den 30.7.2022.
Kaffeservering. Alla med! Arrangeras av båtföreningarna och Solrutten.