Beckholmen

Ute på Beckholmen finns båtplatser för större båtar. En pir har byggts norrut. Den fungerar samtidigt som vågbrytare.

Beckholmen fungerar också som domarfäste vid de onsdagsseglingar som VAS-VTP arrangerar. Onsdagsseglingarna arrangeras tillsammans med de andra segelföreningarna i Vasa och fungerar som Vasa mästerskapstävlingar.