Medlems- och övriga avgifter 2023

Anslutningsavgift 35.00 €
Medlemsavgift 40.00 €
Skrovbesiktning av båt 20.00 €
Besiktning av båtutrustning 20.00 €
Hyra för båtskjulet 30.00 €
Båtplatsavgift 140.00 €