Övriga funktionärer

Båt- och vinterförvaringsplatser Pertti Pörsti 0400 238 015
Majamästare Bjarne Sjöberg 050 585 2347
Besiktningsmän Kimmo Puutio (chef)
Jan Gäddnäs
Tom Mäkelä
0400 767 240
050 581 2929
045 315 9058
Tävlingskommitten Jan-Erik Alho (ordf)
Börje S-E Sjöberg
Eino Lahti
Markku Rappe
050 564 7754
0400 994 292
0500 292 472
050 550 8226
Sermat-pool Paul Håkans 050 526 5206
Webbansvarig Börje Harju 0400 260 355