Övriga funktionärer

Båt- och vinterförvaringsplatser Pertti Pörsti 0400 238 015
Majamästare Bjarne Sjöberg 050 585 2347
Besiktningsmän Kimmo Puutio (chef)
Jan Gäddnäs
Tom Mäkelä
0400 767 240
050 581 2929
045 315 9058
Tävlingskommitten Jan-Erik Alho (ordf)
Börje Harju
Julio Serrano
050 564 7754
0400 260355
044 959 8615
Sermat-pool Paul Håkans 050 526 5206
Webbansvarig Börje Harju 0400 260 355