Besiktning av båtar

Båtar besiktigas fram till 30.6 enligt överenskommelse med besiktningsmännen. Skrovbesiktning vart femte år, besiktning av utrustning varje år. Skrovbesiktning görs när båten är på land, utrustningen besiktas när båten är sjösatt. Handbrandsläckare skall granskas varje år. Minsta tillåtna effektklass för handbrandsläckare i båtar är 8A 68B.