Händer 2023

1 -15.3 Vårmöte *)
1.5 Flagghissning
1.5 – 30.6 Besiktning av båtar
2 – 15.5 SjösättningI **)
16 – 31.5 Sjösättning II **)
29.7 Talko på Rönnskär *)
15 – 31.9 Båtlyft I **)
1- 15.10 Båtlyft II **)
15.10 Flagghalning
15.10 – 15.12 Höstmöte *)
*) Tidpunkten preciseras på sällskapets webbplats
**) Exakt datum bestäms i deltagarnas WhatsApp-grupp