Händer 2020

Vårmöte *)
1.5 Flagghissning
1.5 – 30.6 Besiktning av båtar
6 – 19.5 SjösättningI *)
20 – 2.6 Sjösättning II *)
Talko på Rönnskär *)
18 – 22.9 Båtlyft I *)
2 – 6.10 Båtlyft II *)
13.10 Flagghalning
15.10 – 15.12 Höstmöte *)
*) Tidpunkten preciseras på sällskapets webbplats