Föreningens stadgar

Föreningens nya stadgar har behandlats av en arbetsgrupp och godkänts av årsmötet 19.2.2015. Det återstår ännu att få dom godkända av Patent- och registerstyrelsen.