Rönnskärs utfärdshamn

Sällskapet hyr bastubyggnaden och en bostadsstuga av Forststyrelsen. Bostadsstugan är gemensam med Vasa Mototbåtsklubb. Utrymmena får användas fritt av sällskapets medlemmar. Nyckeln till bostadsstugan kan lånas av Bjarne Sjöberg, nyckeln till bastubyggnaden förvaras i bostadsstugan. En egen nyckel kan köpas av Börje Sjöberg.

Forststyrelsen arrangerar allmänt talko på Rönnskär 29.7.2017. Forststyrelsen bjuder på saft och munkar.

Läs mera på Forststyrelsens Rönnskär-sida.