Aihearkisto: Uncategorized

Kallelse till vårmöte 20.4.2022

Föreningen håller vårmöte på klubbhuset (Maja) 20.4.2022 med start kl 18:00.
På saklistan finns ärenden som hör till vårmötet.
Därtill behandlas två förslag till stadgeändringar.
Föreningens administration. I 7§ (finskspråkig version) omnämnda ’taloudenhoitaja’ ändras till ’varainhoitaja’.
Föreningens årsmöten. 11§ ’Vårmötet hålles mellan den 1.2 och 31.3’ ändras till ’Vårmötet hålles mellan den 1.2 ja 31.3’.

Kaffe med bulle serveras.
Välkomna
Styrelsen

Kallelse till höstmöte 09.12.2020

Vasa Arbetares Segelsällskap rf – Vaasan Työväen Purjehdusseura ry. håller höstmöte på klubbhuset (Maja) 09.12.2020 med start kl 18.00 under förutsättning att myndigheternas coronarestriktioner inte utgör ett förhinder.
På saklistan finns ärenden som hör till höstmöte, budget och personval för år 2021
Kaffeservering
Välkommen!
Styrelsen