Kallelse till vårmöte 20.4.2022

Föreningen håller vårmöte på klubbhuset (Maja) 20.4.2022 med start kl 18:00.
På saklistan finns ärenden som hör till vårmötet.
Därtill behandlas två förslag till stadgeändringar.
Föreningens administration. I 7§ (finskspråkig version) omnämnda ’taloudenhoitaja’ ändras till ’varainhoitaja’.
Föreningens årsmöten. 11§ ’Vårmötet hålles mellan den 1.2 och 31.3’ ändras till ’Vårmötet hålles mellan den 1.2 ja 31.3’.

Kaffe med bulle serveras.
Välkomna
Styrelsen