Andra båtlyftet hösten 2020

Höstens andra båtlyft anordnas onsdagen den 7 oktober med start kl. 16:00.
Pris per båt är 60 €.