Kallelse till höstmöte 10.11.20

Vasa Arbetares Segelsällskap – Vaasan Työväen Purjehdusseura ry håller höstmöte på klubbhuset (Maja) 10.11.2020 med start kl 18.00 under förutsättning myndigheternas coronarestriktioner inte utgör ett förhinder. På saklistan finns ärenden som hör till höstmöte, budget och personval.

Kaffeservering
Välkomna
Styrelsen