Höstmötet flyttas

Föreningens höstmöte hålles pga coronan vid en tidpunkt som meddelas senare.

Kommodoren