Sjösättning 29.4.2021

Vårens första sjösättning anordnas torsdagen den 29 april med start kl 16:00.
Pris per båt är 60 – 70 €.