Kallelse till vårmöte 18.5.2021

Föreningens vårmöte hålls på klubbhuset (Maja) 18.5.2021 med start kl 18:00.
På saklistan finns ärenden som hör till vårmötet.
Kaffeservering.


Välkomna
Styrelsen